O nama

Udruženje privatnih doktora stomatologije postoji od 24.06.1987. godine, kao  strukovna asocijacija koja prati rad 1298 privatnih stomatoloških ordinacija. Organizovana je po ugledu na iste evropske strukovne organizacije. Ovakav način organizovanja je uspešno položio težak ispit vremena koje je ostalo za nama.
Naš dosadašnji rad je bio usmeren na :

 • Zaštitu interesa stomatologa i pacijenata u okviru privatne prakse;
 • Informisanje o zakonskim promenama vezanim za rad privatne prakse;
 • Organizovanje stručnih sastanaka i permanentan rad na edukaciji stomatologa i tehničara kroz seminare, stručne sastanke i specijalističke kurseve;
 • Pružanje pravne pomoći stomatolozima i pacijentima;
 • Arbitražu u sporovima između pacijenata i stomatologa;
 • Već deset godina imamo uspešnu stručnu i poslovno-tehničku saradnju sa Stomatološkim fakultetom iz Beograda;
 • Saradnju sa Stomatološkim komorama susednih zemalja i drugih evropskih zemalja;
 • Članovi smo BASS-a (Balkanska asocijacija stomatologa);
 • Izdavanje stručnog časopisa »Stomatolog«, jednog od dva stručna časopisa iz oblasti stomatologije po klasifikaciji Ministarstva za nauku i tehnologiju u Srbiji  (do sada smo izdali 75 brojeva):
 • Pokušali smo i uspeli, da se aktivno uključimo u Program preventivne stomatološke zaštite u periodu 1995 – 2000. godine nudeći besplatne intervencije deci i omladini do 18 godina, što smo od 2003. godine unapredili kroz saradnju sa kompanijom Colgate i uključili program BSBF u osnovne škole širom Srbije. U tim nastojanjima podržalo nas je Ministarstvo za zdravlje i Ministarstvo za prosvetu i sport Republike Srbije;
 • Tokom ratnih dejstava 1999. godine organizovali smo humanitarni rad u vidu besplatnih stomatoloških intervencija;
 • Zajedno sa Društvom privatnih zubnih tehničata 2000. godine smo organizovali akciju besplatne popravke zuba deci do 12 godina i besplatne popravke protetskih radova penzionerima u okviru akcije:  “2000. godina-godina zaštite pacijenata«
 • Uspešno sarađujemo sa proizvodnim i trgovinskim firmama stomatološke opreme i potrošnog materijala, što našim članovima omogućava povoljnije uslove pri kupovini ( 18 ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji); zaštitni znak Komore sa nalazi na proizvodima firme Colgate;
 • Prvi put u istoriji privatne prakse kod nas, sklopili smo ugovor sa nekim osiguravjućim društvom (u našem slučaju sa »Dunavom«) koji štiti od rizika posla i pacijenta i stomatologa;
 • Radili smo na popularizaciji legalnog rada i skretali pažnju na štetu po pacijente i državu od ilegalnog rada ( odnos broja legalnih i nelegalnih stomatoloških ordinacija je 1:1, što za državu godišnje predstavlja gubitak od oko 5 miliona evra po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa );

Pozivamo Vas da se pridružite najbrojnijoj organizaciji privatne stomatološke prakse !

Zašto?
Postoji bar šest dobrih razloga:

 1. redovno informisanje članstva;
 2. stručno usavršavanje;
 3. pravna pomoć;
 4. solidarnost;
 5. marketinška podrška;
 6. povoljnija nabavka materijala;

….i iznad svega saznanje da pripadate časnoj profesiji koja se samo organizovano može izboriti za status i ugled koji zaslužuje !

Za godišnju članarinu svaki član dobija:

 • časopis “Stomatolog” koji izlazi četiri puta godišnje
 • pravne savete i pomoć
 • informisanje o zakonskim promenama i uputstvo za ponašanje
 • mogućnost stručnog usavršavanja
 • informacije o stručnoj literaturi i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu
 • organizovan odlazak na kongrese, seminare, kurseve i predavanja
 • mogućnost povoljnije nabavke materijala, opreme i servisiranja
 • marketinške savete i podršku

Za sve dodatne informacije možete se obavestiti na:

Tel/fax: 062/11-31-008

e-mail: info@comdent.net ; websajt: www.comdent.net
Naša kancelarija nalazi se u Beogradu, u ulici Mileševska 36